Luận văn thạc sỹ thương mại: Phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Luận văn thạc sỹ thương mại: Phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế nêu cơ sở khoa học của việc phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, thực trạng triển khai các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, định hướng và giải pháp phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Từ khóa: Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế, Ngân hàng quốc tế, Ngân hàng ngoại thương, Luận văn thạc sỹ thương mại, Luận văn thạc sĩ, Luận văn thạc sĩ kinh tế

pdf 109 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:14/07/2014 | Lượt xem:105 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận