Luận văn thạc sỹ kinh tế: Kinh nghiệm của tổ chức bảo hiểm tiền gửi Hoa Kỳ trong việc xử lý các ngân hàng bị đổ vỡ và bài học cho Việt Nam

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Kinh nghiệm của tổ chức bảo hiểm tiền gửi Hoa Kỳ trong việc xử lý các ngân hàng bị đổ vỡ và bài học cho Việt Nam trình bày tổng quan về bảo hiểm tiền gửi và vấn đề ngân hàng bị đổ vỡ, kinh nghiệm của tổ chức bảo hiểm tiền gửi Hoa Kỳ trong việc xử lý các ngân hàng bị đổ vỡ, bài học cho Việt Nam trong việc xử lý các ngân hàng bị đổ vỡ từ kinh nghiệm của tổ chức bảo hiểm Hoa Kỳ.

Từ khóa: Bảo hiểm tiền gửi, Khủng hoảng ngân hàng, Bảo hiểm tiền gửi Hoa Kỳ, Luận văn thạc sỹ thương mại, Luận văn thạc sĩ, Luận văn thạc sĩ kinh tế

pdf 120 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:14/07/2014 | Lượt xem:112 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận