Luận văn Thạc sĩ: Rào cản thương mại của Mỹ đối với hàng dệt may Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Luận văn Thạc sĩ: Rào cản thương mại của Mỹ đối với hàng dệt may Việt Nam - Thực trạng và giải pháp nhằm mục đích đánh giá thực trạng vượt qua các rào cản thương mại của Mỹ đối với hàng dệt may nhập khẩu từ Việt Nam và đề xuất các giải pháp nhằm vượt qua những rào cản đó đối với hàng dệt may Việt Nam đến 2010 và các năm tiếp theo khi Việt Nam là thành viên chính thức của WTO.

Từ khóa: Rào cản thương mại của Mỹ, Hàng dệt may Việt Nam, Rào cản thương mại, Thương mại quốc tế, Luận văn Thạc sĩ, Tài chính doanh nghiệp

doc 84 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/08/2015 | Lượt xem:158 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận