Luận văn Thạc sĩ: Một số vấn đề an ninh trong mạng máy tính không dây - Phạm Hồng Việt

Mời các bạn cùng tham khảo Luận văn Thạc sĩ: Một số vấn đề an ninh trong mạng máy tính không dây trình bày nội dung về công nghệ mạng không dây, an ninh trong mạng không dây, ứng dụng thực tế mạng không dây tại trường ĐHKTCN, mô hình chuẩn mạng không dây.

Từ khóa: Luận văn Thạc sĩ, Khoa học máy tính, Luận văn Thạc sĩ Khoa học máy tính, Mạng không dây, An ninh trong mạng không dây, Công nghệ mạng không dây

pdf 100 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:22/09/2014 | Lượt xem:171 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 8

Đăng nhập để bình luận