Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp chủ yếu phát triển bền vững Khu công nghiệp Sông Công - tỉnh Thái Nguyên

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về phát triển bền vững KCN và đánh giá thực trạng KCN Sông công - tỉnh thái nguyên, đề tài đưa ra các kiến nghị và giải pháp phát triển bền vững KCN Sông Công và các KCN khác của tỉnh Thái Nguyên.

Từ khóa: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Phát triển bền, Khu công nghiệp Sông Công, Phát triển kinh tế, Kinh tế Thái Nguyên, Kinh tế Việt Nam

pdf 103 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/08/2015 | Lượt xem:109 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận