Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán học: Điều kiện tối ưu cấp một và cấp hai cho bài toán tối ưu trong không gian vectơ tôpô

Luận văn trình bày lý thuyết các điều kiện tối ưu cấp 2 của Ben Tal - Zowe cho bài toán tối ưu đa mục tiêu với ràng buộc nón và ràng buộc bất đẳng thức dưới ngôn ngữ nón các phương giảm cấp 2 của hàm mục tiêu, nón các phương chấp nhận được cấp 2 cho ràng buộc nón và nón các phương tiếp xúc cấp 2 cho ràng buộc đẳng thức. Khi các nón cấp 2 lấy theo phương 0 ta sẽ nhận được các điều kiện tối ưu cấp 1.

Từ khóa: Luận văn Thạc sĩ Toán học, Điều kiện tối ưu cấp một, Điều kiện tối ưu cấp hai, Bài toán tối ưu, Không gian vectơ tôpô, Toán giải tích

pdf 23 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:08/09/2015 | Lượt xem:114 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận