Luận văn Thạc sĩ Khoa học môi trường: Áp dụng phương thức quản lý vòng đời sản phẩm trong quản lý môi trường ngành chế biến tôm đông lạnh tại Tp. Hồ Chí Minh

Mục tiêu của luận văn là đánh giá sự cần thiết và tình khả thi của việc áp dụng LCM trong các doanh nghiệp chế biến tôm đông lạnh tại Tp. Hồ Chí Minh và xây dựng chương trình áp dụng LCM cho ngành chế biến tôm đông lạnh Tp. Hồ Chí Minh thông qua chương trình LCM áp dụng cho một "case study" - công ty kinh doanh thủy sản Trung Dũng với sản phẩm tôm sú nuôi đông lãnh block nguyên con.

Từ khóa: Công nghệ thực phẩm, Phương thức quản lý, Vòng đời sản phẩm, Quản lý môi trường, Chế biến tôm đông lạnh, Luận văn thạc sĩ

pdf 180 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:08/09/2015 | Lượt xem:160 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận