Luận văn:Quản lí an toàn vệ sinh thực phẩm

Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đang là một vấn đề rất nóng bỏng hiện nay. Trước tình trạng hàng loạt những căn bệnh do ăn uống thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm Những căn bệnh này có thể dẫn tới tử vong nếu chúng ta không điều trị kịp thời và những căn bệnh này có thể trở thành dịch nếu chúng ta không có biện pháp khắc phục tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm. Chính vì vậy, chính phủ đã tổ chức nhiều chương trình phát động về an toàn thực phẩm trên các phương tiện truyền thông nhằm phổ biến cho mọi công dân về tầm quan trọng này.Cũng theo tiêu chí trên, chúng em xây dựng một hệ thống nhằm quản lí vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Cụ thể là quản lí an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng Mã Nhật Tân.Hệ thống này giúp cho người quản lí có thể quản lí được vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm một cách tương đối chặt chẽ và góp phần tin học hóa việc quản lí an toàn thực phẩm cho nhà hàng.

Từ khóa: luận văn báo cáo, thiết kế web, quản lý an toàn thực phẩm, kinh tế xã hội, kỹ thuật lập trình, web ứng dụng

doc 31 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:22/10/2012 | Lượt xem:105 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận