Luận văn:Phát triển nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt nam

Đề tài nghiên cứu quyền chọn tiền tệ thế giới trong lịch sử hình thành và tạo lập thị trường. Nghiên cứu thực trạng và khả năng xây dựng, phát triển thị trường quyền chọn tiền tệ tại Việt Nam. thực trạng và quá trình triển
Đăng nhập để bình luận