Luận văn:Niêm yết các ngân hàng thương mại cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong vài năm gần đây, Việt Nam được biết đến là một quốc gia năng động trong khu vực với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, giai đoạn 2001 – 2005 bình quân đạt 7,5%, năm 2006: 8,2% và quí I năm 2007: 7,7%. Năm 2006 cũng là năm thu hút được lượng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài rất lớn: FDI năm 2006 đạt 10 tỷ USD, đầu năm 2007 đã có trên 20 tỷ USD dự án đợi phê duyệt, nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới có dự án lớn đầu tư vào Việt nam. Vốn đầu tư gián tiếp (FII) vào thị trường chứng khoán Việt Nam khoảng 1tỷ US
Đăng nhập để bình luận