Luận văn:Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt nam năm 2015

Trong cơ chế thị trường, hoạt động kinh doanh của ngân hàng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro như: rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối, rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng Trong tất cả các loại rủi ro kể trên thì rủi ro tín dụng là loại rủi
Đăng nhập để bình luận