Luận văn: Một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu tại công ty dịch vụ du lịch và thương mại TST

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong cơ chế quản lý kinh tế nước ta từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh mới, Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương mở rộng quan hệ ngoại thương

Từ khóa: luận văn mẫu, đề án tốt nghiệp, luận văn kinh tế, quản trị doanh nghiệp, hiệu quả kinh doanh, hoạt động nhập khẩu, kỹ thuật nghiệp vụ

pdf 73 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:100 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận