Luận văn: Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tuấn Tú

Nền kinh tế nước ta chuyển dần từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chịu sự tác động của nền kinh tế thị trường là thách thức lớn với mọi thành phần kinh tế. Bởi vậy muốn một Công ty tồn tại và đứng vững trong thị trường kinh doanh hiện nay tùy thuộc vào kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh trong Công ty,cụ thể là các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Muốn tồn tại chúng ta đòi hỏi các nhà quản lý, các chủ Công ty cần phải giám sát chỉ đạo thực hiện sát sao mọi hoạt động kinh doanh diễn ra trong đơn vị mình. Để thực hiện tốt vấn đề này không gì thay thế ngoài việc hạch toán đầy đủ, chi tiết và kịp thời mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ bởi thông qua hạch toán các khoản doanh thu, chi phí được đảm bảo tính đúng , đầy đủ, từ đó xác định được chính xác kết quả kinh doanh cuối cùng của Công ty .

Từ khóa: luận văn báo cáo, kế toán doanh thu, kinh tế thị trường, xã hội chủ nghĩa, kinh tế chính trị, kinh tế thương mại

22 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:27/10/2012 | Lượt xem:159 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 14

Đăng nhập để bình luận