Luận văn: hệ thống thu hồi CO2

Đất nước ta trên đà hội nhập và phát triển.Cùng với sự phát triển của thế giới và xu hƣớng hội nhập kinh tế quốc tế Nước ta đang ngày càng đổi mới, bước vào thời kì Công Nghiệp Hóa - Hiện Đại Hóa, vừa xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật, vừa phát triển nền kinh tế Đất Nước. Chính vì những tiến trình phát triển đó mà hiện nay Nước ta đã và đang xây dựng các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, các công ty cơ khí có quy mô to lớn. Do đó nghành Cơ Khí Chế Tạo đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đất Nƣớc, vì vậy đòi hỏi đội ngũ Kĩ Sƣ, Cán Bộ kĩ thuật phải có năng lực, kiến thức chuyên môn và phải biết vận dụng vào thực tế công việc cũng như sản xuất. Qua thời gian thực tập tại Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn Miền

Từ khóa: kinh tế quốc tế, hội nhập quốc tế, kinh tế xã hội, hệ thống thu hồi CO2, kinh tế thị trường, cơ khí chế tạo

pdf 35 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:01/11/2012 | Lượt xem:112 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận