LUẬN VĂN: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA, HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHCT 2 TP.HCM

Khi nền kinh tế nước ta hội nhập với nền kinh tế thế giới thì vấn đề
cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng bộc lộ rõ nét. Trong nước thì tình
trạng độc quyền kinh doanh của ngân hàng quốc doanh, đối với phạm vi quốc
thì khả năng cạnh tranh của ngân hàng trong nước còn hạn chế. Các Ngân
hàng nước ngoài cung cấp các dịch vụ nhất là các dịch vụ ngân hàng hiện đại

Từ khóa: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA, HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHCT 2 TP.HCM, hạch toán kế toán, luận văn, nghiệp vụ kế toán, quản trị kinh doanh

pdf 94 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:16/04/2013 | Lượt xem:107 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận