Luận án tiến sĩ: Quản lý Nhà nước theo hướng đảm bảo sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường Đại học ở Việt Nam - Phan Huy Hùng

Luận án "Quản lý Nhà nước theo hướng đảm bảo sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường Đại học ở Việt Nam" với mục tiêu nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận, thực trạng và giải pháp QLNN về GDĐH theo hướng đảm bảo tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trường đại học công, phân tích và đánh giá thực trạng QLNN về GDĐH bảo đảm tự chủ của nhà trường về học thuật, tổ chức bộ máy học thuật và tài chính; trách nhiệm xã hội của trường đại học. Đưa ra một số giải pháp QLNN bảo đảm được sự tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường đại học.

Từ khóa: Luận án tiến sĩ, Quản lý Nhà nước, Quản lý hành chính công, Tự chịu trách nhiệm, Tự chịu trách nhiệm của trường đại học, QLNN về GDĐH

pdf 227 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:99 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận