Luận án tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và một số ứng dụng của vật liệu chứa titan

Mục tiêu: tổng hợp đặc trưng và đánh giá hoạt tính một số vật liệu chứa titan, tổng hợp đặc trưng và đánh giá hoạt tính một số vật liệu chứa titan có thành tường tinh thể hóa, tổng hợp đặc trưng và đánh giá hoạt tính một số vật liệu mao quản trung bình chứa TiO2,...

Từ khóa: Luận án tiến sĩ, Luận án tiến sĩ hóa học, Luận án hóa lý thuyết, Luận án hóa lý, Luận án hóa hữu cơ, Ứng dụng của vật liệu chứa titan

pdf 148 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/02/2015 | Lượt xem:299 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận