Luận án tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có nguồn gốc tự nhiên

Mục đích: tìm kiếm, nghiên cứu đặc trưng điện hóa và khả năng bảo vệ thép cacbon thấp khởi sự ăn mòn trong môi trường axit của các chất ức chế xanh, có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện với môi trường nhằm thay thế một số chất ức chế truyền thống độc hại.

Từ khóa: Luận án tiến sĩ, Luận án tiến sĩ hóa học, Luận án hóa lý thuyết, Luận án hóa lý, Luận án hóa hữu cơ, Nghiên cứu tính chất điện hóa

pdf 144 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/02/2015 | Lượt xem:397 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận