Luận án Thạc sĩ: “giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng công nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế ( Nghiên cứu điển hình ngành diệt may)

Ngành dệt may Viết Nam có bề dày lịch sử phát triển, đóng góp quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, thể hiện rõ nét ở hai điểm nổi bậc là giải quyết các vấn đề liên quan đến lao đống và định vị kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong bản đồ thương mại quốc tế.

Từ khóa: luận văn báo cáo, luận văn cao học, kinh tế thị trường, kinh tế xã hội, kinh tế Việt Nam, thương mại quốc tế, diệt may Việt Nam

pdf 198 trang | Chia sẻ: ngoc | Ngày:06/10/2012 | Lượt xem:137 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận