Lập trình Java

Java là một ngôn ngữ lập trình (programming
language): một ngôn ngữ mà bạn có thể học
cách viết và máy tính có thể hiểu được. Java hiện đang là một ngôn ngữ rất phổ biến. Java là một ngôn ngữ mạnh và có tầm bao quát
rộng. Là một ngôn ngữ OOP đầy đủ, không thể viết 1
ứng dụng hướng thủ tục trong Java, Có thể giải các họ bài toán như những ngôn
ngữ lập trình khác, Cho phép tạo Application hoặc Applet.

Từ khóa: chương trình lập trình, lập trình java, lập trình căn bản, kinh nghiệm lập trình, ngôn ngữ lập trình, thủ thuật lập trình,

ppt 70 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:123 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận