Lập trình hợp ngữ với 8086

Thuật ngữ X86 dùng để chỉ tới kiến trúc tập lệnh của dòng vi xử lý 8086 của Intel. 8086 được Intel đưa ra năm 1978.Intel xem dòng phát triển 8086 là IA-32. Kiến trúc x86 này rất phổ biến cho các thế hệ máy tính cá nhân đang hiện hữu trong nhiều gia đình. Kiến trúc x86 gần như chiếm toàn bộ thị phần máy tính cá nhân,máy workstation và cả server thậm chí siêu máy tính. Vì tính phổ biến của nó và hỗ trợ tài liệu rất tốt từ Intel nên x86 được rất nhiều lập trình phần mềm viết chương trình chạy trên nó.

Từ khóa: điện tử viễn thông, lập trình hợp ngữ, bộ vi xử lý, chương trình hợp ngữ, biến và hằng, cú pháp hợp ngữ

ppt 35 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:120 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận