Lập trình hợp ngữ

Hợp ngữ (assembly language) là một ngôn ngữ cấp thấp dùng để viết các chương trình máy tính. Cách dùng các thuật nhớ (mnemonics) thân thiện để viết chương trình đã thay thế cách lập trình trực tiếp lên máy tính bằng mã máy dạng số (numeric machine code) - từng áp dụ

Từ khóa: Lập trình hợp ngữ, vi xử lý, hệ thống vi xử lý, bài giảng vi xử lý, bộ vi xử lý, hệ vi xử lý

pdf 49 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:15/04/2013 | Lượt xem:131 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)