Lập trình Corel- Java

Lập trình hướng Đối tượng (OOP) là một phương pháp thiết kế và phát triển phần mềm. Những ngôn ngữ OOP không chỉ bao gồm cú pháp và một trình biên dịch (compiler) mà còn có một môi trường phát triển toàn diện. Môi trường này bao gồm một thư viện được thiết kế tốt, thuận lợi cho việc sử dụng các đối tượng. Đối với một ngôn ngữ lập trình hỗ trợ OOP thì việc triển khai kỹ thuật lập trình hướng đối tượng sẽ dễ dàng hơn. Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng cải tiến việc phát triển các hệ thống phần mềm. Kỹ thuật ấy đề cao nhân tố chức năng (fucntionality) và các mối quan hệ dữ liệu.

Từ khóa: Lập trình hướng Đối tượng, kỹ thuật lập trình, quan hệ dữ liệu, hệ thống phần mềm, kỹ thuật hướng đối tượng, Lập trình Corel- Java

pdf 230 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:02/10/2012 | Lượt xem:104 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận