Lắp ráp cài đặt máy tính

Máy tính, cũng gọi là máy vi tính hay máy điện toán, là những thiết bị hay hệ thống dùng để tính toán hay kiểm soát các hoạt động mà có thể biểu diễn dưới dạng số hay quy luật lôgic.
Máy tính được lắp ghép bởi các thành phần có thể thực hiện các chức năng đơn giản đã định nghĩa trước. Quá trình tác động tương hỗ phức tạp của các thành phần này tạo cho máy tính một khả năng xử lý thông tin. Nếu được thiết lập chính xác (thông thường bởi các chương trình máy tính) máy tính có thể mô phỏng lại một số khía cạnh của một vấn đề hay của một hệ thống. Trong trường hợp này, khi được cung cấp một bộ dữ liệu thích hợp nó có thể tự động giải quyết vấn đề hay dự đoán trước sự thay đổi của hệ thống.

Từ khóa: Lắp ráp cài đặt máy tính, phần cứng máy tính, kỹ thuật rắp ráp, sửa chữa máy tính, kỹ thuật máy tính, công nghệ máy tính

doc 39 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:19/10/2012 | Lượt xem:148 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận