LẬP KẾ HOẠCH KHỞI SỰ KINH DOANH

Tài liệu này nhằm mục đích hỗ trợ cho những người muốn lập một bản kế hoạch kinh doanh (Ưu tiên cho lập kế hoạch khởi sự kinh doanh – for start-up business), một mặt nó cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng quan về một bản kế hoạch kinh doanh, những nội dung cần có trong bản kế hoạch kinh doanh (phần I). Đồng thời tài liệu cũng giới thiệu các phiếu bài tập cho phép người đọc có thể từng bước hoàn thành các nội dung của bản kế hoạch (dưới dạng bản nháp) và lắp ráp lại thành một bản kế hoạch hoàn chỉnh (phần II).

Từ khóa: học thuyết kinh tế, giáo trình kinh tế, lập kế hoạch khỏi sự kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh, tài liệu học đại học, chiến lược kinh doanh

doc 92 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:224 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 8

Đăng nhập để bình luận