Làng nghề truyền thống đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình hiện đại hóa

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có nhiều lợi thế về phát triển ngành nghề nông thôn. Riêng Tiền Giang, với hơn 6.000 cơ sở và 13 làng nghề được công nhận, đã giải quyết việc làm cho trên 85.000 lao động. Giá trị sản xuất của các làng nghề hàng năm đều tăng đạt khoảng 127,3 tỷ đồng/năm, tốc độ tang trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 5,2%/năm cả giai đoạn 2006-2010. Cùng tham khảo “Làng nghề truyền thống đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình hiện đại hóa” để giúp bạn đọc nắm bắt được nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận