Làm việc với vùng lựa chọn

Học cách để chọn một vùng nhất định của tấm hình là một điều rất quan trọng mà bạn phải học. Một khi bạn đã tạo được một vùng lựa chọn, chỉ có duy nhất vùng lựa chọn sẽ được chỉnh sửa. Những vùng nằm ngoài vùng lựa chọn sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thao tác của bạn.

Từ khóa: Làm việc với vùng lựa chọn, đồ họa máy tính, kỹ thuật đồ họa, ảnh kỹ thuất số, đồ họa ứng dụng, đồ họa máy tính, phần mềm đồ họa

pdf 23 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:17/10/2012 | Lượt xem:90 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận