Lâm sàng thống kê phân phối chuẩn

Tài liệu "Lâm sàng thống kê phân phối chuẩn" trình bày về phân phối chuẩn, phân phối chuẩn hóa, standardized normal distribution, khoảng tin cậy 95%. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Y dược, mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Lâm sàng thống kê, Phân phối chuẩn, Phân phối chuẩn hóa, Standardized normal distribution, Khoảng tin cậy, Thống kê lâm sàng

pdf 16 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2016 | Lượt xem:84 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận