Kỹ thuật lập trình

Cáckỹthuậtlậptrìnhcơbản, thực hiện minh hoạ trên các ngôn ngữ lập trình C và C++:
—Lập trình có cấu trúc(structured programming)
—Lập trình hướng ₫ối tượng (object-oriented programming)
—Lập trình thời gian thực (real-time programming)
—Lập trình tổng quát(generic programming)
Tại sao chọn C/C++:
Hai ngôn ngữ lập trình tiêu biểu nhất, ₫ủ₫ể thực hiện các kỹ thuật lập trình quan trọng
—Hai ngôn ngữ lập trình quan trọng nhất ₫ối với kỹ sư₫iện/kỹ sư ₫iều khiển

Từ khóa: Kỹ thuật lập trình, ngôn ngữ lập trình, lập trình máy tính, kỹ năng lập trình, lập trình C, lập trình hướng đối tượng

pdf 323 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:28/09/2012 | Lượt xem:112 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận