KỸ THUẬT ĐỒ HỌA

Hiện nay đồ hoạ máy tính (Computer Graphics) là một trong những chương trình thông dụng nhất, nó đã góp phần quan trọng làm cho giao tiếp giữa con người và máy tính trở nên thân thiện hơn. Thật vậy, giao diện kiểu văn bản (text) đã được thay thế hoàn toàn bằng giao diện đồ hoạ, cùng với công nghệ đa phương tiện (multimedia) đã đưa ngành Công Nghệ Thông Tin sang một phiên bản mới.

Từ khóa: đồ hoạ máy tính, giao diện đồ hoạ, công nghệ đa phương tiện, kỹ thuật đồ họa, đồ họa ứng dụng, kỹ thuật xử lý

pdf 173 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:11/10/2012 | Lượt xem:106 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận