Kinh tế vĩ mô

Tác giả Robert C.Guell đề cập lĩnh vực kinh tế vĩ mô gồm các chủ đề thiết yếu của nền kinh tế tổng thể như, GDP, lạm phát, thất nghiệp, suy thoái và khủng hoảng, tổng cung và tổng cầu, chính sách tài khoá và tiền tệ của chính phủ, thặng dư và thâm hụt ngân sách …tác giả cũng đề cập về các định chế quốc tế WB (World Bank - Ngân hàng Thế giới), IMF ( International Monetary Fund - Quỹ tiền tệ Quốc tế), các Hiệp định thương mại quốc tế (GATT, WTO, AFTA…), các vấn đề về năng lượng, thị trường, chứng khoán…

Từ khóa: Kinh tế vĩ mô, kế hoạch kinh doanh, chiến lược kinh doanh, quản trị chiến lược, quản trị doanh nghiệp

pdf 558 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:17/05/2013 | Lượt xem:314 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 49

Đăng nhập để bình luận