KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Nền kinh tế thị trường đinh hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã vận hành được hơn 10 năm. Nó đã thu được nhiều thành tựu to lớn giúp nền kinh tế của chúng ta thoát khỏi khủng hoảng, kinh tế dẫn đi vào ổn định và phát triển. Đời sống của nhân dân ngày càng nâng cao. Tuy vậy nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta cũng bộc lộ những khuyết tật có ảnh hưởng không tốt đã đặt ra cho nhiều người câu hỏi: có hay không kinh tế thị trường định hướng XHCN? KTTT định hướng XHCN là gì và những đặc trưng cơ bản của KTTT định hướng XHCN?
Đăng nhập để bình luận