Kinh tế Máy xây dựng và xếp dỡ - Ts Nguyễn Bính

Nội dung của cuốn giáo trình gồm 7 chương, trình bày các vấn đề có liên quan với nhau, có thể vận dụng độc lập hoặc kết hợp các vấn đề đó tùy theo yêu cầu công việc. Cùng tham khảo tài liệu để có kiến thức tổng quát nhất về Kinh tế Máy xây dựng và xếp dỡ.

Từ khóa: Kinh tế Máy xây dựng và xếp dỡ, Giáo trình xây dựng, Chế tạo máy xây dựng, Máy thi công đường, Máy xếp dỡ, Dự toán xây dựng công trình

pdf 181 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:21/02/2014 | Lượt xem:184 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận