Kinh tế công công - Chương 4: Cấc công cụ chính sách can thiệp chủ yếu của chính phủ trong nền kinh tế thị trường

Chính sách tài khóa là quyết định của chính phủ về chi tiêu và thuế để hướng nền kinh tế vào mức sản lượng và việc làm mong muốn.
Cấu thành cơ bản của tổng cầu: AD = C + I + G
Nếu chi mua sắm hàng hóa dịch vụ của chính phủ (G) tăng hay giảm sẽ trực tiếp làm tổng cầu AD tăng hay giảm theo.
Tăng thuế ròng làm giảm các khoản thu nhập, do đó làm giảm tiêu dùng tư nhân (C), từ đó tác động đến tổng cầu.

Từ khóa: kinh tế công cộng, kinh tế thị trường, chính sách chính phủ, kinh tế hàng hóa, kinh tế xã hội, kinh tế thương mại

ppt 16 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:24/11/2012 | Lượt xem:68 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận