Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và tận dụng vào Việt Nam

Để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, thì vấn đề quan trọng nhất là phải cần có vốn. Vốn có hai loại chủ yếu là vốn trong nước và vốn nước ngoài. Đối với các nước đang phát triển, thì vấn đề thu hút nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là yếu tố vô cùng quan trọng và được nhiều nước quan tâm, trong đó có nước ta. Trong thời đại ngày nay, xu hướng hòa nhập, liên kết giữa các nước trên thế giới ngày càng cao.

Từ khóa: quản trị kinh doanh, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tiểu luận kinh tế, hoạt động kinh doanh, đầu tư trực tiếp, thu hút vốn đầu tư

pdf 52 trang | Chia sẻ: diemho | Ngày:13/11/2012 | Lượt xem:145 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận