Kiến trúc máy tính - Bộ xử lý - Đường đi dữ liệu - Điều khiển

Hiệu suất củ máy tính được quyết định bởi 3 yếu tố chính: số câu lệnh, chu kỳ clock, và CPI (cycle per instruction). Chương trình dịch và cấu trúc tập lệnh quyết định số câu lệnh của chương trình. Chu kỳ clock và CPI được quyết định bởi cách hiện thực của bộ xử lý, cụ thể là đường đi dữ liệu (datapath) và điều khiển (control).

Từ khóa: Bộ xử lý, kiến trúc máy tính, điều khiển dữ liệu, kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính

pdf 24 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:06/12/2012 | Lượt xem:153 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận