Khóa luận tốt nghiệp: Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường ASEAN từ nay đến 2010

Khóa luận tốt nghiệp: Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường ASEAN từ nay đến 2010 nhằm giới thiệu về hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đặc điểm về thị trường ASEAN, đnh giá thực trạng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường ASEAN từ năm 1996 đến nay, một số giải pháp để thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường ASEAN từ nay đến 2010.

Từ khóa: Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá, Xuất khẩu hàng hóa, Thị trường ASEAN, Khóa luận tốt nghiệp ngoại thương, Luận văn kinh tế, Kinh tế ngoại thương

pdf 96 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:19/07/2014 | Lượt xem:145 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận