Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng lụa tơ tằm Việt Nam

Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng lụa tơ tằm Việt Nam nhằm trình bày về những vấn đề cơ bản về năng lực cạnh tranh, tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm, thực trạng năng lực cạnh tranh của mặt hàng lụa tơ tằm Việt Nam, một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng lụa tơ tằm Việt Nam.

Từ khóa: Nâng cao năng lực cạnh tranh, Năng lực cạnh tranh, Văn hóa doanh nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp ngoại thương, Luận văn kinh tế, Kinh doanh quốc tế

pdf 90 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:19/07/2014 | Lượt xem:153 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận