Khóa luận tốt nghiệp: Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà với vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu

Khóa luận tốt nghiệp: Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà với vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu trình bày về những vấn đề chung về thương hiệu và tính cấp thiết phải xây dựng, phát triển thương hiệu bánh kẹo Hải Hà, thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty cổ phần bán kẹo Hải Hà, một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà.

Từ khóa: Phát triển thương hiệu, Xây dựng thương hiệu, Phát triển thương hiệu, Khóa luận tốt nghiệp ngoại thương, Luận văn kinh tế, Kinh tế ngoại thương

pdf 116 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:19/07/2014 | Lượt xem:181 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 12

Đăng nhập để bình luận