Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Trong suốt thời kỳ đổi mới nền kinh tế, Việt Nam thường xuyên điều chỉnh cơ chế quản lý inh tế sao cho phù hợp với nền kinh tế thị trường. Kế toán là một công cụ quan trọng để quản lý vốn, tài sản và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Từ khóa: kế toán, vốn đầu tư, hệ thống kế toán, chính sách thuế, luật kế toán, thuế GTGT

pdf 210 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:139 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận