Kế toán quản trị doanh nghiệp: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc

Kế toán quản trị doanh nghiệp: Phần 1 gồm nội dung 7 chương đầu. Nội dung các chương trong phần này như: Những vấn đề lý luận cơ bản của kế toán quản trị, các phương pháp phân loại chi phí, kế toán quản tri chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, phân tích mối quan hệ giữa chi phí khối lượng và lợi nhuận cùng các nội dung khác.

Từ khóa: Kế toán quản trị doanh nghiệp Phần 1, Kế toán quản trị, Phân loại chi phí, Chi phí sản xuất, Giá thành sản phẩm, Chi phí khối lượng

pdf 198 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:16/06/2014 | Lượt xem:304 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 22

Đăng nhập để bình luận