Kế toán ngân hàng với hoạt động giao dịch với khách hàng

Mục đích chuyên đề:
Nắm đươc̣ mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại
cać Ngân haǹ g thương mại trong môi trường
công nghệ cao.
Các kênh phân phối chủ yếu của NHTM.
Nắm được thực trạng & xu hươń g phát triển hệ
thống thanh toán qua Ngân hàng. Đối tượng của Kê ́ toán nói chung là
Vốn và sự vận động cuả nó trong quá trình SX, KD.

Từ khóa: bài giảng, kế toán ngân hàng, hoạt động giao dịch khách hàng, mô hình bộ máy kế toán, hệ thống thanh toán qua ngân hàng, kênh phân phối ngân hàng

ppt 42 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:127 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận