Hướng nào Hà Nội cũng sông

Người bốn phương tụ về, chỉ mượn cái bãi đất sông Hồng mà làm nên Hà Nội. Người ở đâu về đây lâu, rồi cũng dần dần ra người dễ chan hòa, khoáng đạt. Trong cả nếp nghĩ. Trong cả nếp sống. Dễ, Thảng hoặc dễ đến mức không kiên quyết bảo vệ điều mình tin. Nhiều khi dễ, gặp cái gì hơi khó là lãng là chuồn. Thật êm. Dễ thì xơi khó thì lặn một hơi. Nam chuồn Hà lủi Thái thì bay. Hà ở đây là chỉ người Hà Nội.

Từ khóa: Hướng nào Hà Nội cũng sông, Hồ Anh Thái , văn học Việt Nam, nghiên cứu văn học, văn học thế kỷ 20

pdf 190 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:01/03/2013 | Lượt xem:132 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 13

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)