Hướng dẫn thực hành thí nghiệm VLXD - Trung cấp Cầu đường & Dạy nghề

Tài liệu “Hướng dẫn thực hành thí nghiệm VLXD ” giới thiệu định nghĩa, dụng cụ thí nghiệm, phương pháp tiến hành, xử lý kết quả và các mẫu biểu báo cáo thí nghiệm về các chỉ tiêu cơ, lý của VLXD. Tài liệu gồm 5 bài: Bài 1: Các phương pháp thí nghiệm xác định tính chất cơ lý của đá; cát dùng trong xây dựng, bài 2: Các phương pháp thí nghiệm để đánh giá chất lượng của xi măng, bài 3: Các phương pháp thí nghiệm để đánh giá chất lượng của bê tông xi măng, bài 4: Các phương pháp thí nghiệm để đánh giá chất lượng của vữa xây dựng, bài 5: Các phương pháp thí nghiệm để đánh giá chất lượng của bi tum dầu mỏ và bê tông át phan.

Từ khóa: Thực hành thí nghiệm VLXD, Thí nghiệm VLXD, Hướng dẫn thực hành thí nghiệm VLXD , Chất lượng của xi măng, Vữa xây dựng, Bi tum dầu mỏ, Bê tông át phan

pdf 38 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:150 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận