Hướng dẫn sử sụng đĩa Hirens boot

Tạo phân vùng chính (Primary): Mình sẽ hướng dẫn cách tạo partition cho 1 ổ cứng mới (chưa được phân vùng). Tại menu của Hirens Boot chọn dòng đầu tiên Partition Tools. Tiếp tục chọn Partition Magic Pro. Sau đó chờ cho chương trình tự động load vào màn hình làm việc chính của chương trình. Để tạo 1 phân vùng mới, click vào menu Operations - Create... Đối với 1 ổ cứng mới thì việc đầu tiên là tạo 1 phân vùng chính để cài đặt hệ điều hành.

Từ khóa: sử sụng đĩa Hiren boot, tạo phân vùng, hướng dẫn sử dụng Hiren boot, sử dụng phần mềm, hướng dẫn sử dụng đĩa boot‎, tạo phân vùng chính

pdf 90 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:106 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận