Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính Casio FX 570MS

"Hình thành kỹ năng giải toán trên máy tính điện tử Casio fx - 500 MS hoặc Casio fx - 570 MS đối với dạng toán dãy số" để viết. Các dạng bài tập áp dụng máy tính điện tử để giải thì rất nhiều, trong kinh nghiệm này tôi chỉ chọn một mảng nhỏ đó là dạng toán về dãy số để trao đổi cùng các bạn đồng nghiệp. Rất mong được các bạn đồng nghiệp trao đổi, đóng góp ý kiến để kinh nghiệm này hoàn thiện hơn và được áp dụng rộng rãi hơn..

Từ khóa: Hướng dẫn sử dụng máy tính, FX 500VN PLUS, tài liệu hướng dẫn, giải toán trên máy tính, quy trình giải toán, ứng dụng của máy tính

pdf 129 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:171 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận