hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị an ninh

An toàn thông tin có mục đích là phải tổ chức việc xử lý, ghi nhớ và trao đổi thông tin sao cho tính cẩn mật, toàn vẹn, sẵn sàng và đáng tin cậy được bảo đảm ở mức độ đầy đủ.
Ngày nay vấn đề an toàn thông tin được xem là một trong những quan tâm hàng đầu của xã hội, có ảnh hưởng rất nhiều đến hầu hết các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học xã hội và kinh tế.

Từ khóa: hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị an ninh, kỹ thuật máy tính, công nghệ an ninh, kỹ thuật mạng, an ninh mạng, mạng máy tính

doc 115 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:23/10/2012 | Lượt xem:101 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận