Hướng dẫn sử dụng Microsoft Project 2003

Quản lý dự án là một quá trình lập kế hoạch, tổ chức, theo dõi và quản lý các công việc và nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu đặt ra với nhiều ràng buộc về thời gian, chi phí và tài nguyên. Kế hoạch của dự án có thể chỉ là đơn giản, ví dụ như một tập hợp nhỏ các công việc cùng thời gian bắt đầu và kết thúc, cũng có thể phức tạp gồm hàng nghìn các công việc và tài nguyên với chi phí hàng tỷ đôlla.

Từ khóa: năng lực quản lý, Cơ sở dữ liệu, Quản lý dự án, Microsoft Project, phần mềm quản lý, kỹ thuật quản lý

pdf 37 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:18/12/2012 | Lượt xem:118 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận