Hướng dẫn đồ án nền và móng của trường đại học xây dựng

Nền và móng là môn học rất quan trọng của ngành Xây dựng. Sau khi học lý thuyết, sinh viên phải thực hiện đồ án môn học nền và móng để áp dụng các kiến thức đã học vào việc thiết kế nền-móng cho công trình thực tế. Đồ án này giúp sinh viên biết cách tính tóan thiết kế các dạng kết cấu móng nông, móng sâu cũng như một số giải pháp nền móng. Ngoài ra đồ án cũng giúp sinh viên biết cách trình bày bản vẽ và thuyết minh một đồ án nền và móng
Đăng nhập để bình luận