HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH CƠ BẢN ROUTER CỨNG BẰNG PHẤN MỀM CISCO PACKET TRANCER

Packet Tracer là một phần mềm giả lập mạng dùng trong học tập sử dụng các thiết bị mạng (router/switch) của Cisco. Để cấu hình Router thì đầu tiên ta dùng một PC truy cập vào Router bằng phương pháp liên kết HYPER TERMINAL. Vào Start - programs - accessaries - communination - Hyper - Terminal - Và giao diện để ta cấu hình. Đối với Cisco Packet Trancer thì ta nhấp vào PC - Terminal

Từ khóa: hướng dẫn cấu hình Router, cơ bản router cứng, phần mềm cisco packet trancer, basic configuration router, phương pháp liên kết hyper terminal

doc 30 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:168 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận